operator penggerak mula kelas II

//operator penggerak mula kelas II