operator penggerak mula kelas I

//operator penggerak mula kelas I